Korzyści z wykupienia polisy OC oraz NNW dla rowerzystów

Rower to obecnie najpopularniejszy środek transportu w dużych miastach. Jest ekologiczny, szybki i praktyczny. W Polsce jest coraz więcej rowerzystów, a co za tym idzie – coraz częściej dochodzi do wypadków. Dlatego też warto pomyśleć o tym, aby wykupić polisę OC oraz NNW dla rowerzystów – może się ona okazać bardzo przydatna w razie nieszczęśliwego wypadku. Rower staje się coraz popularniejszym środkiem transportu w dużych miastach. Jest ekologiczny, szybki i praktyczny. Z roku na rok przybywa rowerzystów, a co za tym idzie – coraz częściej dochodzi do wypadków. Dlatego też warto pomyśleć o tym, aby wykupić polisę OC oraz NNW dla rowerzystów – może się ona okazać bardzo przydatna w razie nieszczęśliwego wypadku.

Policja informuje, że w 2018 roku doszło do ponad 3 tysięcy wypadków, w których rowerzysta był poszkodowany lub zginął. Warto pamiętać, że większość z tych wypadków mogłaby zostać uniknięta gdyby rowerzysta miał ważną polisę OC oraz NNW.

Dlaczego warto wykupić polisę OC i NNW dla rowerzystów?

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wydało w 2017 roku raport, z którego wynika, że rowerzyści stanowią największą grupę użytkowników dróg rowerowych. Warto więc zwrócić uwagę na to, że rowerzyści są narażeni na wypadki. Dlatego warto wykupić polisę OC i NNW dla rowerzystów.

Rowerzyści często decydują się na wykupienie polisy OC, ponieważ jest to obowiązkowe ubezpieczenie

Ponadto, warto pamiętać, że rowery są często wykorzystywane do celów rekreacyjnych i sportowych. W takich sytuacjach ryzyko kontuzji jest duże. Dlatego też warto mieć polisę NNW, która pokryje koszty leczenia ewentualnych obrażeń. Warto również pamiętać o tym, że rowery są często przechowywane w miejscach publicznych, takich jak np. piwnice czy garaże. W takich miejscach istnieje ryzyko kradzieży lub uszkodzenia roweru przez inne osoby. Dlatego warto wykupić polisę OC, która pokryje koszty naprawy lub zakupu nowego roweru.

Jakie są korzyści z wykupienia polisy OC i NNW dla rowerzystów?

Rower jest coraz popularniejszym środkiem transportu w dużych miastach. Jest ekologiczny, szybki i wygodny. Niestety, nie jest pozbawiony ryzyka – można się na nim połamać lub zranić. Dlatego tak ważne jest, aby rowerzyści posiadali polisę OC oraz NNW.

OC (oczko) chroni nas przed skutkami kolizji lub wypadku, którym to my jesteśmy winni – będziemy musieli pokryć szkody wyrządzone osobie trzeciej. NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) natomiast, gwarantuje nam świadczenia finansowe w przypadku urazów ciała, które mogliśmy odnieść podczas jazdy na rowerze (np. złamanie kończyny). Pamiętajmy więc, że warto mieć te dwa rodzaje polisy – dzięki temu będziemy lepiej chronieni finansowo w razie nieszczęśliwego wypadku.

Czy warto wykupić polisę OC i NNW dla rowerzystów?

Rower jest coraz popularniejszym środkiem transportu, a co za tym idzie, rośnie liczba wypadków. Warto więc zastanowić się nad wykupieniem polisy OC i NNW dla rowerzystów, aby ubezpieczyć się na wypadek nieszczęśliwego wypadku. Polisa OC (odpowiedzialności cywilnej) chroni nas przed skutkami finansowymi wynikającymi ze szkód, które wyrządzimy innym osobom podczas jazdy rowerem. Natomiast polisa NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji po wypadku oraz ewentualne odszkodowanie za utratę wartości użytkowej ciała.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje takie polisy w atrakcyjnych cenach, dlatego warto porównać oferty i wybrać taką, która najbardziej odpowiada naszym potrzebom. Pamiętajmy też, że jeśli korzystamy z roweru do celów służbowych, to możemy ubiegać się o dodatkowe ulgi.

Jak można skorzystać z polisy OC i NNW dla rowerzystów?

W przypadku polisy OC rowerzysta może ubiegać się o odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w razie wystąpienia szkody. Odszkodowanie jest należne w przypadku, gdy rowerzysta jest sprawcą wypadku.

Polisa NNW dla rowerzystów chroni ubezpieczonego w przypadku doznania obrażeń ciała lub śmierci w wyniku wypadku rowerowego. Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów leczenia oraz ewentualnego zasiłku dla rodzinnych poszkodowanego.

Rowerzyści często decydują się na wykupienie polisy OC, ponieważ jest to obowiązkowe ubezpieczenie

Aby skorzystać z polisy OC rowerzysty, należy zgłosić szkodę ubezpieczycielowi i udokumentować ją fakturami i rachunkami (o czym więcej tutaj: https://ubezpieczeniakielce.com.pl/dlaczego-bedac-rowerzysta-warto-wykupic-polise-oc-oraz-nnw/). Natomiast w przypadku polisy NNW, konieczna jest tylko dokumentacja obrażeń ciała lub śmierci.

Firmy ubezpieczeniowe oferują także dodatkowe opcje do polis OC i NNW, takie jak np. pokrycie kosztów naprawy roweru lub zastępstwo roweru na czas trwania naprawy.

Co oferuje polisa OC i NNW dla rowerzystów?

Rowerzyści mogą korzystać z polis OC i NNW. Polisa OC gwarantuje ochronę ubezpieczonego w przypadku, gdy jest on winny wypadkowi. Natomiast polisa NNW zapewnia ochronę ubezpieczonego w przypadku, gdy doznaje on obrażeń ciała lub śmierci w wyniku wypadku.

Kiedy warto wykupić polisę OC i NNW dla rowerzystów?

Rowerzyści często decydują się na wykupienie polisy OC, ponieważ jest to obowiązkowe ubezpieczenie. Należy jednak pamiętać, że rowerzyści mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie NNW, które chroni ich w przypadku nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW jest szczególnie ważne dla rowerzystów, ponieważ może ono pomóc im uniknąć kosztownych leczeń lub rehabilitacji.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.