Ostatnie przetargi na dostawę broni

Aktualne przetargi na dostawę broni i amunicji do polskiej armii to proces, który jest ściśle regulowany prawem (https://inwestycje-gielda.pl/najnowsze-przetargi/). W ostatnim czasie odbyły się trzy takie przetargi, które wyłoniły trzech dostawców: Polską Firmę Obronną, Radwar SA i Mesko SA.

Proces przetargowy jest bardzo skomplikowany i rozpoczyna się od wstępnej analizy ofert, a następnie prowadzi się negocjacje z dostawcami. W tym procesie biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Inspektoratu Uzbrojenia.

Zbrodnia dokonana?

W czerwcu br. rozstrzygnięto ostatni przetarg na dostawę broni do polskiej armii. Wśród oferentów znalazły się dwie konsorcja: Polska Grupa Zbrojeniowa oraz amerykańsko-polski sojusz United Technologies/Raytheon. Wybrano ofertę drugiego, co oznacza, że do 2026 r. polska armia ma otrzymać nowoczesny sprzęt warty 4,75 mld dolarów.

Przetarg był kontrowersyjny ze względu na to, że jego warunki były takie, że mogła go wygrać tylko amerykańska firma. Oferty polskich producentów nie spełniały wymagań stawianych przez MON, a negocjacje z nimi zakończyły się fiaskiem. Kontrowersje budzi też fakt, że podczas gdy Polska Grupa Zbrojeniowa oferowała swój sprzęt w cenie 2 mld dolarów, to konsorcjum UTC/Raytheon proponowało cenę o ponad 1 mld dolarów wyższą.

Warto jednak zauważyć, że inwestycja ta jest szansą dla polskich firm z branży obronnej na wejście na rynek amerykański i rozbudowanie swojej oferty. Dostawa nowoczesnego sprzętu ma też duże znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i całego regionu.

Czy kupujemy za dużo broni?

W 2017 roku Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowy na dostawę broni i sprzętu wojskowego o wartości ponad 13 mld złotych. Wśród zakupionych przedmiotów były m.in.: samoloty, śmigłowce, czołgi, okręty oraz broń rakietowa. Jest to największy w tym roku kontrakt na dostawę broni do polskiej armii. Wartość całego kontraktu to ponad 3 mld euro.

Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało w 2017 roku umowy na dostawę broni i sprzętu wojskowego o wartości ponad 13 mld złotych, co stanowi rekordowe zakupy tego typu w skali całego roku. Kontrakt obejmuje dostawę samolotów, śmigłowców, czołgów, okrętów oraz broń rakietowa o wartości ponad 3 mld euro.

Ile nas kosztuje ochrona?

W lipcu br. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowy na dostawę nowoczesnej broni dla polskiej armii. Wartość kontraktów opiewa na ponad 4,6 mld zł. Zapewnia to polskim żołnierzom bezpieczeństwo i możliwość skutecznego wykonywania swoich zadań.

Nowoczesna broń to nie tylko lepsza ochrona dla żołnierzy, ale także większe bezpieczeństwo dla całego społeczeństwa. Dzięki temu możemy być spokojni o nasze granice oraz o nasze życie i zdrowie.

Najnowsze zakupy wojskowe

W 2014 roku Polska podpisała umowy na dostawę broni i sprzętu wojskowego o wartości ponad 16 mld dolarów. Największymi kontraktami były umowy na dostawę samolotów F-35 oraz śmigłowców Black Hawk. Kolejne lata przyniosły kolejne duże zakupy, a w 2017 roku wartość kontraktów na dostawę broni i sprzętu wojskowego sięgnęła ponad 23 mld dolarów. Wśród najważniejszych zakupów można wymienić samoloty F-16, śmigłowce Caracal oraz czołgi Leopard 2A4.

Od 2015 roku Polska prowadzi program modernizacji swojej armii, którego celem jest doprowadzenie do tego, aby do 2026 roku wojska polskie były w stanie skutecznie walczyć we współczesnym środowisku bojowym. W ramach programu modernizacji armia polska ma otrzymać nowoczesną broń i sprzęt wojskowy, który umożliwi jej skuteczną walkę z przeciwnikiem. Do tej pory program modernizacji armii polskiej przyniósł duże sukcesy i jest on uważany za jeden z najbardziej efektywnych programów modernizacji w Europie.

Program modernizacji armii polskiej to nie tylko zakup nowoczesnej broni i sprzętu wojskowego, ale także inwestycje w infrastrukturę i szkolenie personelu. W ciągu ostatnich kilku lat zostało oddanych do użytku kilka nowoczesnych obiektów, takich jak Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych czy Centralne Laboratorium Badawcze Ministerstwa Obrony Narodowej. Ponadto, duże inwestycje poczyniono także w sferze szkolenia personelu – powstało kilka nowoczesnych ośrodków szkoleniowych, a liczba oficerów i żołnierzy biorących udział w szkoleniu specjalistycznym stale rośnie.

Dzięki temu, że Polska prowadzi ambitny program modernizacji swojej armii, możemy być pewni, że nasze wojska będą gotowe do skutecznej obrony naszej Ojczyzny w razie potrzeby.

Gdzie jest ta broń potrzebna?

Wojna toczy się na wszystkich frontach. Broń jest potrzebna, aby bronić naszej ojczyzny. Broń jest potrzebna, aby bronić naszych rodzin i bliskich.

Broń jest potrzebna, aby bronić naszej wolności i swobód.

Wojna to nie zabawa!

Ostatnie przetargi na dostawę broni pokazują, że wciąż jest to poważna kwestia. Firmy produkujące broń i sprzęt wojskowy cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony państw, które chcą uzbroić swoje wojska w nowoczesną bronię. Wojna to nie zabawa! Dlatego też tak ważne jest, aby państwa miały dobrze uzbrojone wojska.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.